Var med och tävla som klass eller bli klassens hjälte...

Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att inleda dagen med att röra på sig har även visat sig påverka skolresultaten positivt. Och till på köpet ökar chanserna att dessa hållbara vanor följer med upp i vuxen ålder. Men en förutsättning är förstås en säker skolväg.

Klassens hjälte – för dig som förälder

Har ditt barn en säker skolväg? Många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt så här i skolstartstider. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.

När för många föräldrar skjutsar till och från skolan bidrar det till en osäkrare trafikmiljö runt skolan precis vid de tider på dygnet då det rör sig som flest barn runt skolan. Det blir en ond cirkel.

Nu har du chansen att tillsammans med ditt barn kartlägga skolvägen och få ett säkerhetsbetyg på samma gång. Att barnet får reflektera över de risker som finns i skolvägen tillsammans med en vuxen och att ni samtidigt är med och tävlar om 10 000 kr och kan bli klassens hjälte ser vi som en ren bonus.

 

KARTLÄGG SKOLVÄGEN

Klassresan – för dig som lärare

Hur tar barnen sig till skolan i din klass? Ta reda på det genom att kartlägga barnens skolväg, prata trafiksäkerhet och tävla om 10 000 kr till en klassresa på en och samma gång. Om det låter intressant är det bara att registrera klassen och börja tävla. På www.trafikeniskolan.se hittar du lämpliga lektionsförslag för att ytterligare stärka dina elevers kunskap och engagemang för en säker trafik.

För att vara med krävs minst 10 dokumenterade skolvägar per klass. Barnen måste inte gå eller cykla till skolan. Vi är intresserade av alla barns skolväg. Vi vet att även barn som åker buss eller får skjuts till skolan med bil ibland måste korsa farliga vägar på väg till och från skolan. Vårt verktyg fungera för alla barn eftersom man själv markerar de korsningar man passerar.

I tävlingen ”klassresan” tävlar man som klass vilket kräver att du som pedagog registrerar klassen. Efter registrering skapar vi en egen inloggning för er klass som håller ihop era resultat.

Ta tillfället i akt och integrera trafiksäkerhet i skolundervisningen och ge föräldrar och kommunen en bild av hur säkert barnen tar sig till och från skolan samtidigt som ni har chansen att vinna 10 000 kr till en klassresa.

 

REGISTRERA KLASS

 

Nu är det dags för en ny tävlingsperiod. Samtliga kartläggningar som genomförs mellan den 1 september och 31 december 2021 deltar i tävlingen. Under januari månad går vi igenom resultaten och tittar på samtliga motiveringar och förslag. Vinnare utses och meddelas i februari 2022. Lycka till med era kartläggningar och glöm inte prata mycket trafiksäkerhet både i skolan och hemma.

 


#minskolväg genomförs av NTF.
Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till en säker skolväg.