#minskolväg - Ett projekt för säkrare skolväg

KARTLÄGG DIN SKOLVÄG

 

NTF vill tacka alla som deltog i tävlingen #minskolväg under höstterminen 2021. Tävlingen har avgjorts under många år och vi har haft förmånen att åka ut och gratulera många glada vinnare men i år kunde vi tyvärr inte utse någon vinnare då det inte fanns någon motivering knuten till en fullständig kartläggning, vilket är grunden till hur vi utser vinnare. Vi kommer att hålla verktyget uppdaterat och det kommer även fortsättningsvis vara gratis att använda. Det är vår förhoppning att både skolor och föräldrar fortsätter kartlägga barnens skolvägar och pratar trafiksäkerhet med sina barn även om vi inte lyckades få till ett tävlingsmoment.

#minskolväg är ett projekt från Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Målet är att inspirera och utbilda om barns väg till skolan. Vi vill att projektet ska leda till en ökad medvetenhet kring riskerna i barns skolväg. I sin tur hoppas vi att detta ska leda till en aktiv diskussion både hemma och i skolan om hur dessa risker kan förebyggas och kringgås och hur trafiksäkerheten kan ökas.

Skolvägsmosaiken

Inget övergångsställe, 50 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 50 km/h
von Reisers skola
Örkelljunga kommun

Inget övergångsställe, 50 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 50 km/h
von Reisers skola
Örkelljunga kommun

Inget övergångsställe, 50 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 50 km/h
von Reisers skola
Örkelljunga kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Dubbla körfält, 30 km/h Gul hund

Dubbla körfält, 30 km/h
Kungliga Svenska Balettskolan
Stockholm kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Kungliga Svenska Balettskolan
Stockholm kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Västbergaskolan AB
Stockholm kommun

Dubbla körfält, 60 km/h Röd hund

Dubbla körfält, 60 km/h
Sjötorpsskolan
Huddinge kommun

Övergångsställe med avsmalning, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe med avsmalning, 40 km/h
Sjötorpsskolan
Huddinge kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Glanshammars skola
Örebro kommun

Inget övergångställe villagata, 50 km/h Röd hund

Inget övergångställe villagata, 50 km/h
Hagaströms skola
Gävle kommun

Cykelöverfart, 50 km/h Grön hund

Cykelöverfart, 50 km/h
Hagaströms skola
Gävle kommun

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h
Hedesunda skola
Gävle kommun

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h
Hedesunda skola
Gävle kommun

Övergångsställe med ljus, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe med ljus, 40 km/h
Norrtullsskolan
Eksjö kommun

Inget övergångsställe, 70 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 70 km/h
Kasamarks skola
Umeå kommun

Inget övergångsställe, 70 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 70 km/h
Tångenskolan
Göteborg kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Röd hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Kungsholmens grundskola
Stockholm kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Röd hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Kungsholmens grundskola
Stockholm kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Röd hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Särö skola
Kungsbacka kommun

Bro, 30 km/h Grön hund

Bro, 30 km/h
Skatelövsskolan
Alvesta kommun

 


#minskolväg
genomförs av NTF.
Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till en säker skolväg.