#minskolväg - Ett projekt för säkrare skolväg

KARTLÄGG DIN SKOLVÄG

 

#minskolväg är ett projekt från NTF – nationella trafiksäkerhetsförbundet. Målet är att inspirera och utbilda om barns väg till skolan. Vi vill att projektet ska leda till en ökad medvetenhet kring riskerna i barns skolväg. I sin tur hoppas vi att detta ska leda till en aktiv diskussion både hemma och i skolan om hur dessa risker kan förebyggas och kringgås och hur trafiksäkerheten kan ökas.

Skolvägsmosaiken

Inget övergångsställe, 50 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 50 km/h
von Reisers skola
Örkelljunga kommun

Inget övergångsställe, 50 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 50 km/h
von Reisers skola
Örkelljunga kommun

Inget övergångsställe, 50 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 50 km/h
von Reisers skola
Örkelljunga kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Bergagårdsskolan
Öckerö kommun

Dubbla körfält, 30 km/h Gul hund

Dubbla körfält, 30 km/h
Kungliga Svenska Balettskolan
Stockholm kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Kungliga Svenska Balettskolan
Stockholm kommun

Inget övergångställe villagata, 30 km/h Grön hund

Inget övergångställe villagata, 30 km/h
Västbergaskolan AB
Stockholm kommun

Dubbla körfält, 60 km/h Röd hund

Dubbla körfält, 60 km/h
Sjötorpsskolan
Huddinge kommun

Övergångsställe med avsmalning, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe med avsmalning, 40 km/h
Sjötorpsskolan
Huddinge kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Glanshammars skola
Örebro kommun

Inget övergångställe villagata, 50 km/h Röd hund

Inget övergångställe villagata, 50 km/h
Hagaströms skola
Gävle kommun

Cykelöverfart, 50 km/h Grön hund

Cykelöverfart, 50 km/h
Hagaströms skola
Gävle kommun

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h
Hedesunda skola
Gävle kommun

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe eller gångpassage med väjningsplikt, 40 km/h
Hedesunda skola
Gävle kommun

Övergångsställe med ljus, 40 km/h Gul hund

Övergångsställe med ljus, 40 km/h
Norrtullsskolan
Eksjö kommun

Inget övergångsställe, 70 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 70 km/h
Kasamarks skola
Umeå kommun

Inget övergångsställe, 70 km/h Röd hund

Inget övergångsställe, 70 km/h
Tångenskolan
Göteborg kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Röd hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Kungsholmens grundskola
Stockholm kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Röd hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Kungsholmens grundskola
Stockholm kommun

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h Röd hund

Övergångsställe eller gångpassage, 30 km/h
Särö skola
Kungsbacka kommun

Bro, 30 km/h Grön hund

Bro, 30 km/h
Skatelövsskolan
Alvesta kommun

 


#minskolväg
genomförs av NTF.
Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till en säker skolväg.