Projektet #minskolväg

Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att inleda dagen med att röra på sig har även visat sig påverka skolresultaten positivt. Och till på köpet ökar chanserna att dessa hållbara vanor följer med upp i vuxen ålder. Men en förutsättning är förstås en säker skolväg.

Vi vet att många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt så här i skolstartstider. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men eftersom man anser att skolvägen är för farligt känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.

När för många föräldrar skjutsar till och från skolan bidrar det till en osäkrare trafikmiljö runt skolan precis vid de tider på dygnet som då det rör sig som flest barn runt skolan.

Projektet #MINSKOLVÄG vill genom att kartlägga alla barns skolväg öka medvetenhet om riskerna, men också att synliggöra möjligheterna för barn att ta sig på egna ben till skolan. Syftet är att skapa ett intresse för barns skolväg hos barn, föräldrar och skola. Du som förälder uppmuntras att hjälpa till med undersökningen. Det är vår förhoppning att det intresse som startar i hemmet och den kunskap som vårt bedömningsverktyg tillhandahåller ska stimulera pedagoger och skola att aktivt arbeta mer med trafiksäkerhet under lektionstid.

Trafiksäkerhet – en mognadsfråga

Trafiksäkerheten för barn har förbättrats rejält de senaste decennierna. Betydligt färre barn skadas i dag än för 20 år sedan. Men barn är ändå barn. Deras förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har också svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn. Forskningen visar att det är först när barnen är 10-12 år som de kan förväntas klara sig på egen hand i komplicerade trafikmiljöer. Överskatta inte ditt barns förmåga och kom ihåg att de lätt påverkas av hur andra beter sig.

Åka skolbuss – en farlig resa?

Över 400 000 barn åker skolskjuts till skolan. Varje år inträffar ett par dödsfall när barn går framför eller bakom bussen och blir påkörda av mötande bilar eller av fordon som kör om. Hastighetsbegränsningar vid busshållplatserna och avsmalnande körbanor, som hindrar andra fordon från att köra om, har visat sig förbättra trafiksäkerheten. Lär ditt barn att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning, om det tar bussen till skolan.

Vad kan skolan och du som förälder göra för att ditt barns ska få en säkrare skolväg?

  • Dokumentera ditt barns skolväg med hjälp av #MINSKOLVÄG. Du får direkt en bedömning av samtliga punkter där barn och biltrafik samsas, så som till exempel korsningar och övergångställen.
  • Gå, eller cykla, tillsammans med ditt barn till skolan, men tänk på att det är först vid 10-12 års ålder som barn kan förväntas behärska trafiksituationer på egen hand.
  • Undersök om andra vägar än den som är kortast, är säkrare.
  • Organisera ”vandrande skolbussar”, där föräldrar turas om att promenera, eller cykla, med barnen.
  • Trafiksäkra skolan. Föreslå bilfria zoner närmast skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser.
  • Diskutera säkerheten med föräldrar, kommunen och skolan för att hitta lösningarna som passar bäst i ert område.
  • Om du måste ta bilen, skjutsa halva vägen och gå resten. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan.
  • Om ditt barn åker buss till skolan, lär barnet att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning. Prata gärna om att bussarna är stora och att det ibland kan vara svårt för chauffören att se barn som springer runt bussen.

 

 

 

KARTLÄGG SKOLVÄGEN

 


#minskolväg genomförs av NTF.
Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till en säker skolväg.