Kartlägg ditt barns skolväg...

Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att inleda dagen med att röra på sig har även visat sig påverka skolresultaten positivt. Och till på köpet ökar chanserna att dessa hållbara vanor följer med upp i vuxen ålder. Men en förutsättning är förstås en säker skolväg.

Hur säker är ditt barns skolväg – för dig som förälder

Har ditt barn en säker skolväg? Många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt så här i skolstartstider. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.

När för många föräldrar skjutsar till och från skolan bidrar det till en osäkrare trafikmiljö runt skolan precis vid de tider på dygnet då det rör sig som flest barn runt skolan. Det blir en ond cirkel.

Nu har du chansen att tillsammans med ditt barn kartlägga skolvägen och få ett säkerhetsbetyg på samma gång. Att barnet får reflektera över de risker som finns i skolvägen tillsammans med en vuxen är väldigt viktigt och en del av barnets utveckling.

 

KARTLÄGG SKOLVÄGEN

Hur tar barnen i din klass sig till skolan – för dig som lärare

Hur tar barnen sig till skolan i din klass? Ta reda på det genom att kartlägga barnens skolväg och integrera trafiksäkerhet i undervisningen på en och samma gång. Om det låter intressant är det bara att registrera klassen och börja använda verktyget. På www.trafikeniskolan.se hittar du lämpliga lektionsförslag för att ytterligare stärka dina elevers kunskap och engagemang för en säker trafik.

Barnen måste inte gå eller cykla till skolan. Vi är intresserade av alla barns skolväg. Vi vet att även barn som åker buss eller får skjuts till skolan med bil ibland måste korsa farliga vägar på väg till och från skolan. Vårt verktyg fungera för alla barn eftersom man själv markerar de korsningar man passerar.

Om man registrerar en klass skapas en egen inloggning som håller ihop era resultat. Det underlättar både vid registrering av respektive barn som möjliggör att man kan se alla barns skolvägar i samma karta.

Ta tillfället i akt och integrera trafiksäkerhet i skolundervisningen och ge både föräldrar och kommunen en bild av hur säkert barnen tar sig till och från skolan.

 

REGISTRERA KLASS

 

Lycka till med era kartläggningar och glöm inte prata mycket trafiksäkerhet både i skolan och hemma.

 


#minskolväg genomförs av NTF.
Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till en säker skolväg.