Föräldrar och skola

Hur går kartläggningen till?

Ni kan kartlägga ert barns skolväg och vara med och tävla direkt via en modern mobiltelefon. Hur ni väljer att genomföra kartläggningen är upp till er, men vi ser gärna att ni vid minst ett tillfälle går skolvägen tillsammans med barnen. Detta för att ni tillsammans ska kunna titta på alla de vägar som passeras och de platser där barnen korsar bilars körbana och fundera tillsammans kring trafikmiljön. När ni registrerar korsningar får ni direkt ett säkerhetsbetyg. Kanske går det att välja något annat ställe där det är säkrare att gå eller cykla? På så sätt kan ni tillsammans med barnen hitta de säkraste alternativen.

Själva dokumenteringen tar inte lång tid och all data är krypterad. När ni skickar in kartläggning är ni med och tävlar och skolvägen presenteras i en avpersonifierad form av NTF.

Därutöver väljer Ni själva vad som publiceras och var. Syftet med projektet är bland annat att skapa debatt kring barns skolvägar, så dela gärna barnens skolväg med hjälp av hashtag #minskolväg, på facebook eller andra sociala media som ni tycker är relevanta. Väljer ni att göra det så gör ni det med hjälp av era egna konton och vi tar inte ansvar för hur det sedan sprids vidare. Vi sparar inga personuppgifter och säljer inga uppgifter vidare till någon tredje part.

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Vår verksamhetsidé

  • NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken
  • NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk
  • NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa
  • Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige

Nollvisionen ledstjärna för NTF:s verksamhet

Nollvisionen är det långsiktiga målet för trafiksäkerheten som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Nollvisionen kan beskrivas som ett kontrakt mellan trafikanter och systemutformare. Trafikanterna har skyldighet att följa vägtrafiksystemets regler och systemutformarna har skyldighet att utforma systemet så säkert att konsekvenserna av en olycka inte leder till död eller svåra skador.

Med #minskolväg vill NTF ta reda på hur säker barnens skolväg egentligen är. Barnen rätt till en säker skolväg är vår utgångspunkt.

 


#minskolväg genomförs av NTF.
Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till en säker skolväg.