Trafikljus

Va med och tävla som klass eller bli klassens hjälte...

Klassens hjälte – för dig som förälder

Har ditt barn en säker skolväg? Många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt så här i skolstartstider. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.

När för många föräldrar skjutsar till och från skolan bidrar det till en osäkrare trafikmiljö runt skolan precis vid de tider på dygnet som då det rör sig som flest barn runt skolan. Det blir en ond cirkel.

Nu har du chansen att tillsammans med ditt barn kartlägga skolvägen och få ett säkerhetsbetyg på samma gång. Att barnet får reflektera över de faror som finns i skolvägen tillsammans med en vuxen och att ni samtidigt är med och tävlar om 10 000 kr och kan bli klassens hjälte ser vi som en ren bonus.

Kartlägg skolvägen

Klassresan – för dig som lärare

Hur tar barnen sig till skolan i din klass? Ta reda på det genom att kartlägga barnens skolväg, prata trafiksäkerhet och tävla om 10 000 kr till en klassresa på en och samma gång. Om det låter intressant är det bara att registrera klassen och börja tävla.

För att vara med krävs minst 10 dokumenterade skolvägar per klass. Barnen måste inte gå eller cykla till skolan. Vi är intresserade av alla barns skolväg. Vi vet att även barn som åker buss eller får skjuts till skolan med bil ibland måste korsa farliga vägar på väg till och från skolan. Vårt verktyg fungera för alla barn eftersom man själv markerar de punkter där man korsar bilväg.

I tävlingen ”klassresan” tävlar man som klass vilket kräver att du som pedagog registrerar klassen. Efter registrering skapar vi en egen inloggning för er klass som håller ihop era resultat.

Ta tillfället i akt och integrera trafiksäkerhet i skolundervisningen och ge föräldrar och kommunen en bild av hur säkert barnen tar sig till och från skolan samtidigt som ni har chansen att vinna 10 000 kr till en klassresa.

Registrera klass

Tävlingen avslutades 31 december 2016 men vi fortsätter upprätthålla verktyget #minskolväg så länge det finns ett intresse från föräldrar och skolor att genomföra kartläggningar och få skolvägen säkerhetsbedömd. Vi vill passa på och tacka för alla värdefulla kartläggningar och bidrag med idéer kring vad som kan göra skolvägen säkrare för alla barn i Sverige. Vi hoppas kunna utse vinnare inom kort samt om det är möjligt göra tävlingen årligen återkommande.