Steg 1

Dina uppgifter

Steg 2

Spårning

Steg 3

Förhandsgranska

Steg 4

Resultat

Har ditt barn en säker skolväg?

Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att inleda dagen med att röra på sig har även visat sig påverka skolresultaten positivt. Och till på köpet ökar chanserna att dessa hållbara vanor följer med upp i vuxen ålder. Men en förutsättning är förstås en säker skolväg.

Vi vet att många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt så här i skolstartstider. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.

Anledningen till att vi behöver dina uppgifter är för att vi ska kunna hjälpa dig med en utgångspunkt för din skolväg, samt placera dig i en klass så att ni tillsammans har chans att vinna pengar till klassresa.

Tävla individuellt - fyll i dina uppgifter

GPS eller desktop

Välj hur du vill registrera din skolväg. Vill du använda din mobil så väljer du GPS.
Vill du hellre registrera din skolväg med hjälp av en dator så väljer du desktop.

Cyklar eller går du till skolan?

Välj hur du tar dig fram till skolan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy.
Efter avslutad tävlingsperiod raderas de personuppgifter som kan härledas till enskild person. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.
Lycka till!