Steg 1

Fyll i klass

Steg 2

Fyll i skolväg

Steg 3

Fyll i risker

Steg 4

Resultat

Har ditt barn en säker skolväg?

Vi vet att många föräldrar oroar sig för sina barns skolväg, speciellt så här i skolstartstider. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil.

Tävla individuellt - fyll i dina uppgifter

Lycka till!